Der var en gang, hvor vi hørte om de drabelige dyr, som levede i regnskoven, og om indianerne i Sydamerikas regnskove, som aldrig havde set en hvid mand, alt dette er en saga blot. Selvfølgelig er hele regnskoven i dag mere eller mindre udforsket, men også behovet for mad til den stadig voksende befolkning gør, at regnskoven forsvinder i en forfærdelig hast, og med den mister vi mange dyreracer hver dag, alt fra insekter til større pattedyr. Der bliver ...

Den er helt utrolig stor, og den dækker et område på 6,9 km2. Desuden udgør den halvdelen af alle jordens regnskove. Ydermere dækker det store skovområde så meget, at det når ind i ni forskellige lande. Bland nogle af de mange lande kan nævnes Brasilien, Colombia, Peru, Venezuela osv. Den store regnskov har altså et rigt dyreliv, men ligeledes er de mange træer med til at bekæmpe klimaforandringerne, eftersom de binder samt optager C02. Dog er det sket en ...

Regnskovene verden over er noget af det mest dyrebare og utrolige vi har på denne jord. På trods af dette forsvinder mere og mere pga. fældning af store virksomheder, der ønsker at skabe en stor, fed profit. De bekymrer sig ikke om, hvilke konsekvenser der følger med denne adfærd. Regnskovene rummer et helt fantastisk dyre- og planteliv, som ikke er til at finde nogen andre steder. Faktisk er det langt de fleste eksisterende dyrearter, der befinder sig i de ...

Regnskovene er truede som aldrig før, og derfor er det godt, at der er internationale organisationer, som støtter verdens skove og sikrer imod udryddelse. Men hvad får man egentlig for sine støttekroner, og hvordan sikrer man sig, at man faktisk gør en forskal med de penge, man sender i støtte. I artiklen her illustrere vi, hvad pengene egentlig går til, således at man er mere sikker i sin sag, når man støtter projekterne for opretholdelse af en sund og ...

Vores regnskove er blandt de mest eksotiske områder vi har, og på trods af, at regnskovene kun dækker ca. 6% af jordens overflade, så er det i disse områder, at over halvdelen af jordens plante- og dyrearter. Desværre så fælder vi mennesker enorme mængder af regnskov hvert år. Det vurderes, at op i mod 3 gange Danmarks areal regnskov, forsvinder hvert år. Denne enorme mængde af regnskov som forsvinder skyldes, at der er en stor international efterspørgsel på blandt andet ...