Regnskoven er blandt de mest eksotiske steder vi har på denne jord, og det er også her, at over halvdelen af klodens plante- og dyrearter findes, og hvert år opdages der nye arter. Det estimeres at over 1.000.000 dyre- og insektarter og ca. 90.000 plante arter findes i regnskoven. På trods af, at regnskoven er sådan et eksotisk sted, hvor så mange dyr og ikke mindst oprindelige stammefolk lever, så rydder vi enorme arealer af skov hvert år for ...

Verdens Skove gør en stor indsats med at beskytte og bevare verdens skove. Det gælder både regnskoven og de danske skove. De vil gerne have en verden, som er rigere med skov-natur. I Danmark vil de gerne opnå en rigere skov-natur, hvor der igen kan være vildsvin og bisonokser, som der var engang. I regnskoven vil de gerne bevare regnskoven. De kan de ved at give de oprindelige folk og lokale skovsamfund ret til deres skov. De har erfaret, at hvis ...

Fældning og afbrænding af regnskov fører til stor udledning af CO2. Faktisk er næsten halvdelen af verdens kulstof bundet i verdens regnskove. Dette frigives i form af CO2, når regnskoven forsvinder. Udledning af CO2 fører til temperaturstigninger på jorden og dermed til blandt andet oversvømmelser. Og i øvrigt er regnskoven et levested for truede plante- og dyrearter. Derfor er det vigtigt at bevare så meget som muligt at verdens regnskove. Du kan hjælpe med at støtte organisationen Verdens Skove. Organisationen ...

Regnskoven dækker i dag ca. 6% af jordens overflade, eller hvad der svarer til 155 gange Danmarks areal, og selvom at det lyder af meget så er regnskoven størrelsesmæssigt ikke hvad den har været. Oprindeligt dækkede regnskoven ca. 14% af kloden, men takket være en gigantisk global efterspørgsel på blandt andet tømmer, så fælder vi mennesker enorme mængder hvert år, og gør dermed regnskoven til blandt de mest truede områder vi har. Denne enorme fældning af skoven, har en global ...

At bevare klodens regnskove er en af de vigtigste elementer i arbejdet for at skåne klimaet på vores planet. Rydning af regnskov er årsagen til udledning af store mængder kuldioxid i form af CO2. For regnskovens rigdom på planter og dyr bevirker, at 46 procent af verdens kulstof er bundet i verdens regnskove. Faktisk indeholder en hektar regnskov 254 tons kulstof. Når der fældes eller afbrændes regnskov frigives dette kulstof i atmosfæren. Dette fører til temperaturstigninger på vores planet, ...